Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

DO GIMNAZJUM IM. J. KORCZAKA W BLACHOWNI

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 


 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły przystąpili do projektu "DOSKONALI PEDAGODZY DROGĄ DO SUKCESU DZIECI I MŁODZIEŻY"Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo