Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA

 

 


 

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły przystąpili do projektu "DOSKONALI PEDAGODZY DROGĄ DO SUKCESU DZIECI I MŁODZIEŻY"Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 Podręcznik dla nauczycieli pt. "Teachers' insights as a Contribution for Tuning Pedagogical Practice to Y-ers", napisany przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius.
 

Opracowanie: szkolnastrona.pl