Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 


 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja

Programów Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”

oraz Erasmus + gratuluje udziału w tworzeniu wspaniałego

 projektu partnerskiej współpracy szkół,

uznanego przez Narodową Agencję

 za przykład dobrej praktyki.


 

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły przystąpili do projektu "DOSKONALI PEDAGODZY DROGĄ DO SUKCESU DZIECI I MŁODZIEŻY"Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 


 

 

„4 minuty…240 sekund… to czas, w którym osoba, która nie otrzyma natychmiastowej pomocy może odejść. 6 godzin… 21 600 sekund… to czas potrzebny na przygotowanie osoby do świadomego i odpowiedzialnego działania ratującego ludzkie życie. Czymże jest tych kilka godzin w świetle ludzkiego istnienia?" 

ABC MŁODEGO RATOWNIKA
czytaj więcej

W Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Powiatu Częstochowskiego, który odbył się 4 listopada 2014 r. w Częstochowie nasz szkolny zespół taneczny GIMBA zajął III miejsce.

SUKCES GIMBY
czytaj więcej

W dniu 4 listopada br. odbyła się w naszej szkole debata młodzieży w ramach projektu pt. „Młodzież – aktywni aktorzy życia społecznego” zorganizowana przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Celem projektu jest włączenie młodzieży w życie swoich społeczności lokalnych. 

MŁODZIEŻ - AKTYWNI AKTORZY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
czytaj więcej

W ramach realizacji programu wychowawczego na rok szkolny 2014/2015 uczniowie naszego Gimnazjum zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz zostali wyposażeni w znaczki odblaskowe przekazane szkole przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
czytaj więcej

Współpraca naszego Gimnazjum z Biblioteką Miejską w Blachowni to już tradycja szkolna. 

W dniu 30 .10 .2014 uczniowie klasy I b odwiedzili Bibliotekę, a pani dyrektor Renata Gajlewicz zapoznała ich z funkcjonowaniem Biblioteki i zareklamowano ciekawą literaturę młodzieżową. Uczniowie mieli możliwość zapisania się do Biblioteki i wpisania się do księgi pamiątkowej .

Podczas spotkania panowała miła atmosfera i wszyscy zadeklarowali się, że będą systematycznie korzystać ze zbiorów Biblioteki.

WIZYTA UCZNIÓW W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma
?>