Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

OGŁOSZENIE


Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni tworzy Salę Historyczną.


Uczniowie i nauczyciele proszą mieszkańców Blachowni o dostarczanie eksponatów dotyczących historii naszego miasta i regionu. Szczególnie dotyczy to pamiątek związanych z Hutą Blachownia, historią oświaty, sportu, parafii, działalności organizacji oraz ważnych postaci związanych z naszym rejonem. Eksponaty będą dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. W Sali Historycznej mogą być organizowane lekcje historii dla najmłodszych, a starszym mieszkańcom dostarczą miłych wspomnień. Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoimi pamiątkami, będziemy wdzięczni za dostarczenie wszelkich eksponatów  do sekretariatu szkoły. 


 


 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. J. KORCZAKA 

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


 

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły przystąpili do projektu "DOSKONALI PEDAGODZY DROGĄ DO SUKCESU DZIECI I MŁODZIEŻY"Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 



Podręcznik dla nauczycieli pt. "Teachers' insights as a Contribution for Tuning Pedagogical Practice to Y-ers", napisany przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius.




 

Opracowanie: szkolnastrona.pl